ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูหฤทัย กาแก้ว ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย กาแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,16:14  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิวัฒนาการแบบจำลองอะตอม
ชื่ออาจารย์ : นางปวีณา ทรงเดชะ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2557,02:51  อ่าน 1488 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจตุพร สุขยัง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2557,03:02  อ่าน 956 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการแสดงพื้นเมืองภาคใต้(โนรา)
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐกานต์ ศรีทวี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2556,11:25  อ่าน 830 ครั้ง
รายละเอียด..