ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ ๒
วารสาร พ.พ.(สารฟ้าแสด)
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2556
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2557
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/09/2012
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 791130
Page Views 1305920
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุพัทรา กังสดาล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสวรรค์ ฤทธิศักดิ์

นางสาวจาริยา เกื้อกอบ

นางสาวจารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์

นางจุไรพร ผดุงศักดิ์

นางสาวสุนีย์ ทองไซร้

นางสาวพรทิพย์ เกสรา

นางสาวลักษณี ทองจินดา

นางรวยรื่น ถาวรวงศ์

นางเพ็ญศรี หอยสกุล

นางอัมพร วงษ์สวัสดิ์
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
100 หมู่ 7 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074 840452 แฟ๊กช์ 074 840452 ต่อ 102
seree senkeat webmaster ( pattalungpittayakom@gmail.com )