ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลรายชื่อนักเรียน ปี 2559
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ ๒
วารสาร พ.พ.(สารฟ้าแสด)
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2556
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2557
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/09/2012
ปรับปรุง 27/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 773335
Page Views 1276835
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอัครณี ขุนไชยทัน
ศิลปะ (นาฎศิลป์)

นางสาวพัชราภรณ์ เกตุนิ่ม
วิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ )

นางสาวเพ็ญใจ บริบูรณ์
วิทยาศาสตร์ ( ชีวะวิทยา )

นายศรารักษ์ เกลือนสิน
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )

นางสาวภัทราพร นาคบำรุง
วิทยาศาสตร์ ( ชีวะวิทยา )

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญเทพ
วิทยาศาสตร์ ( ชีวะวิทยา )

นายญาณินทร์ พวานุวงศ์
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )

นางสาววรรณรัตน์ แก้วช่วย
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )

นางสาวนารีรัตน์ หรุดคง
วิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ )

นางสาวสุธิดา ถี่โถ
วิทยาศาสตร์ ( ชีวะวิทยา )

นางสาวพัชริดา คงเปีย
ภาษาไทย

นางสาวศศิภา ทองชัย
ภาษาไทย

นายธราธัช จำเริญวัตติ์
ศิลปะ (นาฎศิลป์)
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
100 หมู่ 7 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074 840452 แฟ๊กช์ 074 840452 ต่อ 102
seree senkeat webmaster ( pattalungpittayakom@gmail.com )