ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ ต่างๆ
ประกาศหยุดรับสมัครนักเรียน วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 149) 21 มี.ค. 62
ปฏิทินสำหรับนักเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 741) 11 มี.ค. 62
เชิญประชุมผู้ปกครองตามรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้ให้มาประชุมที่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ในวันศุกร์ ที่ 2 (อ่าน 178) 21 ก.พ. 62
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 769) 04 ก.พ. 62
ประกาศผลคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้สอน) และ ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 179) 25 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครูจ้างสอน และ พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 177) 22 ธ.ค. 61
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 302) 18 ธ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 594) 17 ธ.ค. 61
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 177) 11 ธ.ค. 61
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2561 (อ่าน 224) 27 ต.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที (อ่าน 275) 23 ส.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด (อ่าน 291) 10 ส.ค. 61