ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ ต่างๆ
ประกาศปิดเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย (2 ธันวาคม 2563) (อ่าน 24) 01 ธ.ค. 63
ประกาศปิดเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย (1 ธันวาคม 2563) (อ่าน 234) 01 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 136) 05 ต.ค. 63
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบครูภาษาไทย (อ่าน 157) 03 ต.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษ (อ่าน 360) 24 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 392) 07 ก.ค. 63
แจ้งการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (อ่าน 392) 30 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (อ่าน 289) 29 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจัาง (อ่าน 667) 24 มิ.ย. 63
ขอเลื่อนการจัดงานวิ่ง 4.5 ทศวรรษ พัทลุงพิทยาคม (อ่าน 453) 28 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 79) 30 มี.ค. 63
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 598) 08 มี.ค. 63
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ (อ่าน 574) 08 มี.ค. 63
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 554) 06 มี.ค. 63
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถ (อ่าน 444) 06 มี.ค. 63
รับสมัครพนักงานขับรถ (อ่าน 373) 03 มี.ค. 63
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 430) 03 มี.ค. 63
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ (อ่าน 660) 16 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ พนักงานขับรถ (อ่าน 562) 15 พ.ย. 62
ประกาศรับพนักงานขับรถ (อ่าน 498) 11 พ.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 568) 31 ต.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถ (อ่าน 564) 30 ต.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ (อ่าน 541) 30 ต.ค. 62
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 725) 26 ต.ค. 62
ปฏิทินสำหรับนักเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 835) 30 ก.ย. 62
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพัทลุงพิทย (อ่าน 952) 01 ก.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 1238) 11 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูจ้างสอน (อ่าน 1339) 07 พ.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 1515) 30 เม.ย. 62
เลื่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2562 (อ่าน 1666) 28 เม.ย. 62
ประกาศหยุดรับสมัครนักเรียน วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 838) 21 มี.ค. 62
ปฏิทินสำหรับนักเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1650) 11 มี.ค. 62
เชิญประชุมผู้ปกครองตามรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้ให้มาประชุมที่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ในวันศุกร์ ที่ 2 (อ่าน 890) 21 ก.พ. 62
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1471) 04 ก.พ. 62
ประกาศผลคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้สอน) และ ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 746) 25 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครูจ้างสอน และ พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 827) 22 ธ.ค. 61
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 934) 18 ธ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 1373) 17 ธ.ค. 61
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 665) 11 ธ.ค. 61
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2561 (อ่าน 633) 27 ต.ค. 61