ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ ต่างๆ
ผลการแข่งขันและเกียรติบัตร กิจกรรมวิชาการ เปิดบ้านรับน้อง พัทลุงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9) 16 มี.ค. 64
เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันทักษะ กิจกรรมวิชาการ เปิดบ้านรับน้อง พัทลุงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 206) 14 มี.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (อ่าน 160) 19 ก.พ. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (อ่าน 191) 19 ก.พ. 64
การปิดโรงเรียนเป็นการภายในศึกษาดูงาน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 169) 15 ก.พ. 64
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา (อ่าน 251) 22 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 199) 20 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอน และปฏิบัติ ครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา (อ่าน 268) 19 ม.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาพลศึกษา (อ่าน 274) 13 ม.ค. 64
ขอเเจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 3194) 25 ธ.ค. 63
ประกาศปิดเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย (ฉบับที่ 4) (อ่าน 3209) 03 ธ.ค. 63
ประกาศปิดเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย (ฉบับที่ 3) (อ่าน 3262) 02 ธ.ค. 63
ประกาศปิดเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย (ฉบับที่ 2) (อ่าน 3232) 01 ธ.ค. 63
ประกาศปิดเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย (ฉบับที่ 1) (อ่าน 3608) 01 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3321) 05 ต.ค. 63
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบครูภาษาไทย (อ่าน 3338) 03 ต.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษ (อ่าน 3561) 24 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 3523) 07 ก.ค. 63
แจ้งการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (อ่าน 3484) 30 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (อ่าน 3389) 29 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจัาง (อ่าน 3796) 24 มิ.ย. 63
ขอเลื่อนการจัดงานวิ่ง 4.5 ทศวรรษ พัทลุงพิทยาคม (อ่าน 3558) 28 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3058) 30 มี.ค. 63
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 3690) 08 มี.ค. 63
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ (อ่าน 3675) 08 มี.ค. 63
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 3650) 06 มี.ค. 63
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถ (อ่าน 3561) 06 มี.ค. 63
รับสมัครพนักงานขับรถ (อ่าน 3455) 03 มี.ค. 63
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 3504) 03 มี.ค. 63
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ (อ่าน 3741) 16 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ พนักงานขับรถ (อ่าน 3654) 15 พ.ย. 62
ประกาศรับพนักงานขับรถ (อ่าน 3575) 11 พ.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 3644) 31 ต.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถ (อ่าน 3660) 30 ต.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ (อ่าน 3624) 30 ต.ค. 62
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 3833) 26 ต.ค. 62
ปฏิทินสำหรับนักเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3925) 30 ก.ย. 62
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพัทลุงพิทย (อ่าน 4034) 01 ก.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 4336) 11 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูจ้างสอน (อ่าน 4439) 07 พ.ค. 62