ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2564
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 11) 22 เม.ย. 64
ระเบียบการ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6) 22 เม.ย. 64
ระเบียบการ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 2) 22 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 207) 06 เม.ย. 64
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 128) 02 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 515) 24 มี.ค. 64
ประกาศผลการรับนักเรียน ม.3 ต่อ ม.4 รอบโควต้า โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม (อ่าน 207) 17 มี.ค. 64
ระเบียบการ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 286) 25 ก.พ. 64
ระเบียบการ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 222) 25 ก.พ. 64