ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การเรียนการสอนออนไลน์
ขั้นตอนการติดตั้ง Apps โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 63
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 63
ศูนย์กลางการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ รร.พัทลุงพิทยาคม[เช็คชื่อนักเรียน รายงานรายวัน รายสัปดาห์]
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ตารางสอนออนไลน์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 63
เว็บไซต์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศ
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
เรียนออนไลน์สด
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
วิธีดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63