ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563
แจ้งการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (อ่าน 201) 30 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 662) 23 มิ.ย. 63
เชิญผู้ปกครองนักเรียนสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ห้องเรียน ม.1 (อ่าน 519) 15 มิ.ย. 63
เชิญผู้ปกครองนักเรียนสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ห้องเรียน ม.4 (อ่าน 235) 15 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อมอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 309) 12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อมอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 365) 12 มิ.ย. 63
พิมพ์ใบสมัครนักเรียนออนไลน์ [ม.4] (อ่าน 14) 12 มิ.ย. 63
พิมพ์ใบสมัครนักเรียนออนไลน์ [ม.1] (อ่าน 15) 12 มิ.ย. 63
รับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์ (ปิดรับสมัคร) (อ่าน 207) 09 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (อ่าน 421) 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1112) 17 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1587) 17 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 922) 17 พ.ค. 63
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 614) 26 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์ (รับสมัครในวันที่ 3-12 พ.ค.2563) (อ่าน 262) 26 เม.ย. 63
เลื่อนการรับนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 เลื่อนไปจนกว่า สพฐ.จะแจ้งให้ท (อ่าน 830) 19 มี.ค. 63
ประกาศผลการรับนักเรียนโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประเภทนักเรียนเดิม(โควต้า) (อ่าน 573) 11 ก.พ. 63
ระเบียบการ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 471) 22 ม.ค. 63
ระเบียบการ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 618) 22 ม.ค. 63