ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ( ม.1/1 )
ตารางเรียนปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ( ม.1/1 )
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 – 3 พฤษภาคม 2562
 
วันที่ เวลา วิชา
29 เมษายน 2562 08.30-10.00 น.
10.00-11.30 น.
12.30-14.00 น.
14.00-15.30 น.
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
30 เมษายน 2562 08.30-10.00 น.
10.00-11.30 น.
12.30-14.00 น.
14.00-15.30 น.
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
1 พฤษภาคม 2562 08.30-10.00 น.
10.00-11.30 น.
12.30-14.00 น.
14.00-15.30 น.
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
2 พฤษภาคม 2562 08.30-10.00 น.
10.00-11.30 น.
12.30-14.00 น.
14.00-15.30 น.
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
3 พฤษภาคม 2562 08.30-10.00 น.
10.00-11.30 น.
12.30-14.00 น.
14.00-15.30 น.
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
 
 ให้นักเรียนนำอาหารเที่ยงมาด้วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 622 ครั้ง