ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ ๒
วารสาร พ.พ.(สารฟ้าแสด)
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2556
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2557
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/09/2012
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 791147
Page Views 1305937
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ พงศ์จันทรเสถียร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายนำชัย บุญมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง โอฬาริกบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531 - 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ สังข์เกษม
ตำแหน่ง : รักษาการ ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นานนิสภ เดโช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ อุ่นเศียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายพล ยกขุน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย ชนะสงคราม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิต จุลพูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 - 30 ก.ย.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร กาญจนพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
100 หมู่ 7 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074 840452 แฟ๊กช์ 074 840452 ต่อ 102
seree senkeat webmaster ( pattalungpittayakom@gmail.com )