ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นางสาวธนภรณ์ มุสิการุณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการอ่าน การพูด การเขียน
นางสาวธนภรณ์ มุสิการุณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการอ่าน การพูด การเขียน พร้อมได้รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,08:15   อ่าน 305 ครั้ง