ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลชมเชยการแข่งขันเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศสและจัดบอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส
ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชมเชยการแข่งขันเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศสและจัดบอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนอสัมสัมชัญ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,15:50   อ่าน 175 ครั้ง