ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี2562
ครูชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
ได้รับการคัดเลือก บุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2562 

จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพล  เสนาณรงค์  เป็นผู้แทนพระองค์
มอบโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5)

วันที่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,12:44   อ่าน 167 ครั้ง