ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ID. Plan
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75 KB
แบบรายงานผลการอบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.27 KB
ตัวอย่าง ID plan ว21
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.39 KB
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลงาน (ใหม่)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.43 MB
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.78 KB