ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.5 KB
ปฏิทินงานงบประมาณ ปี 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 661.26 KB
สรุปการใช้งบครึ่งปี1ต.ค.61-30มี.ค.62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 847.23 KB
บทที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 758.92 KB
โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.79 MB
โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 872.65 KB
โครงการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปี2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 465.27 KB
โครงการกลุ่มสาระภาษาไทย ปี2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 565.2 KB
โครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปี2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 548.79 KB
โครงการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ปี2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 669.52 KB
โครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปี2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1021.67 KB
โครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ปี2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 763.96 KB
บทที่ ๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 857 KB
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.5 KB
เอกสารประกอบการอบรมทำแผนกลยุทธ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.13 KB
เอกสารประกอบการอบรมทำแผนกลยุทธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 513.81 KB