ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบบันทึกผลและติดตามผลการนิเทศการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.91 KB
แผนการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.96 KB
การวิเคราะห์ผู้เรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.5 KB
กำหนดการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47 KB
ขออนุมัติแผนจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.66 KB