ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 เม.ย. 62 ถึง 03 พ.ค. 62 ตารางเรียนปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ( ม.1/1 )

ตารางเรียนปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ( ม.1/1 )

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 – 3 พฤษภาคม 2562

 

วันที่

เวลา

วิชา

29 เมษายน 2562

08.30-10.00 น.

10.00-11.30 น.

12.30-14.00 น.

14.00-15.30 น.

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

30 เมษายน 2562

08.30-10.00 น.

10.00-11.30 น.

12.30-14.00 น.

14.00-15.30 น.

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

1 พฤษภาคม 2562

08.30-10.00 น.

10.00-11.30 น.

12.30-14.00 น.

14.00-15.30 น.

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

2 พฤษภาคม 2562

08.30-10.00 น.

10.00-11.30 น.

12.30-14.00 น.

14.00-15.30 น.

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

3 พฤษภาคม 2562

08.30-10.00 น.

10.00-11.30 น.

12.30-14.00 น.

14.00-15.30 น.

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
29 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2561
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2561
20 มิ.ย. 61 ถึง 22 มิ.ย. 61 การแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561
30 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.4 30/05/58
30 มี.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558
26 มี.ค. 58 ประชุมผู้ปกครอง ม 1/ 2/ 4/ 5
ม 1 ม 2 เวลา 08.30-12.00
ม 4 ม 5 เวลา 12.30 - 16.00
11 ก.ย. 57 ถึง 12 ก.ย. 57 การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดพัทลุง ระดับมัธยมศึกษา

การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จังหวัดพัทลุง

ณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

วันที่  ๑๑ - ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๗   

25 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 รับการประเมินภายนอก รอบ 3 จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
รับการประเมินภายนอก รอบ 3  จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
27 มี.ค. 56 ประชุม
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เวลา 09.00 น เป็นต้นไป
18 มี.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๑,๒,๔,๕
26 ก.พ. 56 ถึง 04 มี.ค. 56 การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
23 ม.ค. 56 ตรวจรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ( ระดับกลุ่มจังหวัด )
ตรวจรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ( ระดับกลุ่มจังหวัด )  ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2556
ครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกคน นักเรียนทุกคน
30 พ.ย. 55 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด
10 พ.ย. 55 ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวิหารสูง
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวิหารสูง อ.เมือง จ.พัทลุง
02 พ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม. 3 และ ม.6
ประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม. 3 และ ม.6 เวลา 13.00 น. ณ.ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
29 ต.ค. 55 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน เวลา 13.00 น. ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา
08 ต.ค. 55 ถึง 10 ต.ค. 55 จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556
จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2225 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
เตรียมรับการประเมินเข้ารับรางวัลพระราชทาน
ด้วยโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ได้ยื่นความจำนงเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555 เร็ว ๆ นี้