ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ ๒
วารสาร พ.พ.(สารฟ้าแสด)
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2556
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2557
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/09/2012
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 791124
Page Views 1305914
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เตรียมรับการประเมินเข้ารับรางวัลพระราชทาน
ด้วยโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ได้ยื่นความจำนงเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555 เร็ว ๆ นี้
08 ต.ค. 55 ถึง 10 ต.ค. 55 จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556
จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2225 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
29 ต.ค. 55 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน เวลา 13.00 น. ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา
02 พ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม. 3 และ ม.6
ประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม. 3 และ ม.6 เวลา 13.00 น. ณ.ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
10 พ.ย. 55 ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวิหารสูง
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวิหารสูง อ.เมือง จ.พัทลุง
30 พ.ย. 55 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด
23 ม.ค. 56 ตรวจรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ( ระดับกลุ่มจังหวัด )
ตรวจรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ( ระดับกลุ่มจังหวัด )  ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2556
ครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกคน นักเรียนทุกคน
26 ก.พ. 56 ถึง 04 มี.ค. 56 การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
18 มี.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๑,๒,๔,๕
27 มี.ค. 56 ประชุม
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เวลา 09.00 น เป็นต้นไป
25 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 รับการประเมินภายนอก รอบ 3 จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
รับการประเมินภายนอก รอบ 3  จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
11 ก.ย. 57 ถึง 12 ก.ย. 57 การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดพัทลุง ระดับมัธยมศึกษา

การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จังหวัดพัทลุง

ณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

วันที่  ๑๑ - ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๗   

26 มี.ค. 58 ประชุมผู้ปกครอง ม 1/ 2/ 4/ 5
ม 1 ม 2 เวลา 08.30-12.00
ม 4 ม 5 เวลา 12.30 - 16.00
30 มี.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558
30 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.4 30/05/58
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
100 หมู่ 7 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074 840452 แฟ๊กช์ 074 840452 ต่อ 102
seree senkeat webmaster ( pattalungpittayakom@gmail.com )